Home

Naš cilj

Potreba po učinkoviti obravnavi in natančni oceni urgentnosti

Naš cilj

Strokovno usposabljanje 5LB in SBLI

S kostantnim raziskovanjem in širjenjem tega znanja, lahko vidimo, da danes mnogi ljudje »poznajo« 5 bioloških zakonov ali so vsaj slišali za dr. Hamer-ja ali njegovo "Novo medicino (germansko)" ali "Germanica”…

Zdaj se v večini šol naturopatije in v hodnikih onkoloških oddelkov, če tudi šepetaje, govori na pristranski način o dr. Hamer-ju in njegovih odkritjih. Na račun znanstvenega načina dela na tem področju v zadnjih 20 letih, bomo težko našli nekoga iz te branže, ki ni slišal, pa čeprav nejasno ali celo na izkrivljen način, ime "Hamer".

Resna težava, ki se danes pojavlja, je dejstvo, da se zaradi zelo povečanega razširjanja tega znanja v pogosto razdrobljenem, povzetem ali prostovoljno izkrivljenem načinu (šarlatan, antisemitski itd.), v resnici pa le redki vedo o čem govorijo, ko navržejo nekaj informacij o 5 bioloških zakonih in njihovi dejanski klinični in terapevtski uporabi! Posledično se to v žalostni obliki zgrne na neozaveščene ljudi v stiski, ki se zatečejo k nekomu ki “pozna Hamerja”, ali še huje dela “Hamerjevo terapijo” in zupajo svoje zdravje fanatikom, kar pogosto privede do katastrofičnih posledic…

Vse te negativne posledice se potem seveda pripišejo Hamerjevim odkritjim (z velikim naslajanjem novinarjev, ki so brez kulture in profesionalne etike!) in ne zdravniku ali terapevtu, ki ni uspel osvojiti teh znanj z ustrezno globino in natančnostjo, ki je potrebna za klinično aplikacijo tega znanja, še posebej kar se tiče pravilnega pristopa v primeru urgentnosti!

Profesionalna in znanstvena drža je torej nujna, ne samo za potrebe širjenje tega znanja, temveč še posebej za potrebe natančne strokovne aplikacije 5LB v klinični praksi.

Integrirano Bio-Logično Znanost moramo jemati kot pomembno orodje, ki ga lahko integriramo z vsemi medicinskimi znanji, pri čemer se lahko poslužujemo različnih načinov podpore osebi, ne da bi pri tem spregledali njeno unikatnost in kompleksnost.

Naša šola strokovnega usposabljanja

Zaradi kompleksnosti vsebin in potrebe po učinkoviti aplikaciji Šola strokovnega usposabljanja 5LB –SBLI ponuja poglobljen izobraževani program, ki je odprt vsem za osnovno zananje (Osnovni seminar in 1° letnik ), dočim je od  2°anno dalje izobraževanje rezervirano zgolj za strokovnjake na področju zdravja, ki nameravajo aplicirati to medicinsko znanje 5LB v svoji klinični praksi.

Naš cilj bo torej omogočiti pridobivanje potrebnega znanja za učinkovito pozicijo, ki omogoča konkretno uporabo tega znanja in vključuje natančno oceno objektivne in subjektivne urgentnosti ter upošteva unikatne perceptivne in čustvene modalnosti vpletene osebe.

V resnici za nas ne obstaja “nova” ali "stara" medicina ali "alternativna" medicina. Smo promotor ene same medicine, ki temelji na znanstvenem, merljivem in preverljivem medicinskem znanju, ki učinkovito podpira  posameznika z absolutnim spoštovanjem njenih specifičnih potreb, spremlja ga v življenjskih odločitvah do lastne poti do dobrega počutja!

Svobodna izbira zdravljenja in terapevska izbira

Svobodna izbira zdravljenja in svobodna terapevstka izbira zapisana v ustavi bo postala realna in konkretna zgolj in samo takrat, ko bo lahko vsak posameznik posedoval orodja, kot je: natančno poznavanje procesov v teku znotraj organizma in zmožnost izbire s poznavanjem vzroka.

To je razlog zakaj v 1. letniku strokovnega izobraževanja 5LB-SBLI dajemo velik poudarek na teh orodjih, ki omogočajo aktivnemu uporabniku izbrati najboljšo možnost zase.

Samoopredelitev in svobodna  terapevtska izbira

Strokovno znanje 5 bioloških zakonov vključuje korenito spremembo vseh doslej uporabljenih definicij "bolezni ". To je medicinsko, znanstveno, do potankosti  izmerljivo in preverljivo znanje, ki vodi k resnični spremembi paradigme v medicini. To ni torej "nova metoda alternativnega zdravljenja", ni teorija, ki nekaterim novim informacijam doda nekaj, kar je že znano: gre za temeljno "spremembo stališča", podobno kot bi se preselili v popolnoma novo stanovanje.

Ta radikalna sprememba paradigme nam omogoča, da natančno opazujemo in razumemo, od kod izvirajo to , kar danes imenujemo "bolezni" (etiologija), kako se razvijajo (programi SBS) in kako lahko ciljno in optimalno interveniramo s poznavanjem vzroka ter tako učinkovito podpremo osebo na klinično-organski ravni (objektivna urgenca) in na čustveni ravni (subjektivna urgenca).

Pravzaprav bo tako pogosto opevana "svoboda terapevtske izbire", ki je zapisana v ustavi, učinkovita šele, ko bodo imeli vsi uporabniki v medicini (praktiki in bolniki) prost dostop do tega znanstvenega in medicinskega znanja, ki ga lahko meri in preveri vsaka oseba, ki je na voljo za poglobitev znanja  o 5LB in SBLI.