Home

Kdo smo

Kdo smo

Mark Ulrich Pfister

Predsednik Mednarodne šole za strokovno usposabljanje 5LB-SBLI Italia & International. Docent in didaktični vodja.
Raziskovalec, učitelj in svetovalec iz področja 5LB in Integrirane bio- logične znanosti
Profesor na  Université Européenne Jean Monnet.

“Vedno sem se boril za to, da bi ljudje lahko imeli pravico do svobodne izbire v življenju, odvisno od  lastnih prepričanj in  želj. Ko sem prebral prvo brošuro, ki jo je napisal dr. Hamer (geneza rakavih obolenj), sem se globoko oddahnil in se v trenutku zavedel, da to znanje predstavlja novo možnost v medicinski stroki. Omogoča nam razumevanje kaj se realno dogaja v našem organizmu in nam daje moč in ozaveščenost za svobodno odločanje o  svojem zdravju  in svoji usodi. ”

Rojen v Torontu 1956. Dosegel sem strokovno zrelost in od 1982 delujem kot terapevt in svetovalec iz področja skrbi za zdravje.
V letu 1989 sem prišel v stik s 5. biološkimi zakoni, ki jih je odkril dr. Hamer. Najprej sem obiskoval seminarje v Franciji; od l. 1993 pa sem se izobraževal neposredno pri dr.Hamerju.  Asistiral sem mu pri delu z bolniki in pričel  sodelovati z njim pri širjenju njegovih odkritij.  Moje delo se  odvija na treh ravneh:

- Širjenje znanja s prevajanjem najpomembnejših del dr. Hamerja: “Uvod v Novo Medicino” (1998), “Znanstvena Tabela” (I verzija v letu 1999 in II verzija v letu 2003), “Diagnostični preobrat” (1999), “Testament Nove Medicine” (2003), “Rak in vse tako imenovane bolezni” (2005).

- Izobraževanje namenjeno zdravnikom in strokovnjakom na področju zdravja. Z zavedanjem da lahko zgolj natančno razumevanje z znanstvenim pristopom 5 BZ lahko prispeva k medicinski znanosti, ki se usmerja na osebo, začnem leta 1998 ponujati seminarje v Ticinu (Ita). Izobražuje zdravnike in druge  strokovnjake iz področja zdravja z namenom kreiranja mreže strokovnjakov, ki bi lahko podpirala bolnike/kliente z natančnim poznavanjem 5BZ.

-Zagotavljanje  podpore  tistim, ki zahtevajo razjasnitev in podporo v skladu s 5 biološkimi zakoni v zvezi z njihovim zdravstvenim in bolezenskim procesom. Od leta 2004 sem odprl informacijsko pisarno  "SecondoParere", s katero lahko ljudje pisno stopijo v stik na splene naslovu: secondoparere@nuovamedicina.com

Od leta 2003 do leta 2012, sem  kot predsednik združenja ALBA deloval z namenom  da bi se  5 bioloških zakonov priznalo znotraj  znanstvene skupnosti in bi  se  jih uporabljalo v uradnih ustanovah. Od leta 2012   sodelujem kot ustanovni član v društvu Associazione Salute Attiva Onlus.

Leta 2013 sem pridobil diplomo “Master 2ème niveau”, kot "Professeur en Cinq Lois Biologiques" na Université Européenne Jean Monnet AISBL v Bruxellesu in skupaj z drugimi člani  skrbim  Šolo za poklicno usposabljanje 5LB Italija; leta 2014 sem tudi ustanovil 5LB mednarodno šolo za poklicno usposabljanje.

Refleksije:

Med izvajanjem  tečajev in svetovanjem  o 5BZ,  sem spoznal, da moram pridobiti druga orodja za učinkovito podporo in pomoč osebi, tako, da jim  omogočim sprementi  tiste reaktivne načine, ki jih vodijo k nenehnemu obnavljanju enih in istih težav.

Resnično sem ugotovil, da "dober namen" in "dober nasvet" nista samo neučinkovita, temveč dejansko ustvarita položaj odvisnosti in nasprotovanja! Moral sem najti nova orodja za pomoč tistim, ki so zaradi svojih poskusov reševanja težav kar naprej  "tolkli z glavo  proti istemu robu",in ustvarjali recidive, ki so  povzročale vedno bolj resne simptome.

Zato sem se udeležil  usposabljanja  iz  hipnoze  in  strateške terapije  (Milton Erickson) z dr. Riatschjem leta 1994. Sledilo spoznavanje  metode  družinske postavitve  (Bert Hellinger) s Silvio Miclavez leta 2003. Sčasoma sem te pripomočke izboljšal, tako da ljudje sami najdejo svoje najboljše strategije, da se rešijo  začaranega kroga  ponavljajočih se situacij in tako najdejo  pot do bolj harmoničnega in polnega življenja.

Če poznamo natančen telesni jezik, ki temelji na 5LB,  si lahko resnično prisluhnemo in se bolj prilagodimo naši  naravi. Biti torej v globji  povezavi z našim  bitjem, nam omogoča, da se končno lahko odločimo, da postanemo samozadostni in svobodni, ne le na področju tako imenovanih "bolezni", temveč na vseh področjih našega življenja.


Natale Petti

Podpredsednik, predavatelj in vodja izobraževanja šole za poklicno usposabljanje 5LB-SBLI v Italiji in Sloveniji.
Psiholog, naturopat, docent in svetovalec iz področja  5LB  in integrirane bio-logične znanosti.
Direktor Šole za naturopatijo ARON in didaktični direktor Šole za Evolutivno Naturopatijo v Novi Gorici.

Profesor na Université Européenne Jean Monnet.

Portrait Natale

“Vedno sem si prizadeval za čist svet, ki temelji na zvestobi, korektnosti in svobodni izbiri. Vedno sem stremel  k življenju po ritmih in zakonih narave; Vedno sem mislil, da,  če  ponovno prevzamemo odgovornost do lastnega življenja pomeni, da s tem prevzamemo v roke orodje za povrnitev  svojega lastnega zdravja. "

Rodil sem se leta 1967 v Lancianu. Prvi cikel študija sem opravil na Univerzi v Urbinu "Carlo Bo" in poglabljal ta študij v različnih drugih disciplinah, ki so me pripeljale do dela na področju psihologije in naturopatije. V letu 2009 sem spoznal 5 bioloških zakonov; za tem sem opravil usposabljanje za učenje 5BZ.  Spoznal sem se tudi s strateško terapijo in zdaj sem zavezan širjenju tega čudovitega orodja.

Diplomiral na področju klinične in zdravstvene psihologije na Univerzi v Chietiju; Magistriral v kognitivno-vedenjski terapiji na področju DCA (motnje prehranjevanja, anoreksija - bulimija - huda debelost); Magister iz klinične nevropsihologije in fiziologije vedenja; ISEF diploma na Univerzi v Urbinu; Doctorat en Naturopathie (Université Européenne Jean Monnet AISBL v Bruslju); Diploma iz naturopatije  na UIM (Mednarodna univerza za naravno medicino - Milano).

Leta 2011 sem registriral metodo BioPsihoQvantistike in objavil   knjigo "Uvod v BioPsihoQvantistiko” , odgovoren za projekt “Jermogli” (Kalčki) - projekt raziskav in usposabljanja.  Direktor akademije ARON -  akademije holističnih filozofij. Didaktični direktor šol za Evolutivno Naturopatijo v   Bariju , Bisceglie in v  Novi Gorici, podpredsednik C.S.D.O. in odgovoren   za strokovno usposabljanje za naturopatov. Podpredsednik združenja "Pravica do zdravja", združenje za zaščito terapevta in bolnikovih pravic. Didaktični vodja organizacije “Salute Attiva Onlus”. Vodja usposabljanja za šolo 5LB Italia. Od leta 2015 sem predsednik znanstvenega odbora Univerze Européenne Jean Monnet Bruxelles-Belgija. Nadaljevam usposabljanje na šoli 5LB Italia in leta 2015 sem pridobil "Potrdilo o osnovnem znanju o 5LB".

Rifleksije:

Verjamem v miren in čustveni pristop k življenju, cenim kulturo solidarnosti kot boljši način širjenja človeških, družbenih in etičnih vrednot. Odločitev o sodelovanju v organizaciji in prevzemanju vloge na tej šoli za poklicno usposabljanje, katere cilj je prvi cilj, usposabljanje izvajalcev in širjenje 5. bioloških zakonov, ki  je kot   pristop edini v resnici v skladu z zakoni narave.

Kljub srečanju s številnimi avtoritetami in dragocenimi učitelji ter priznanimi strokovnjaki,  sedaj trdim, da so moji najboljši učitelji izkušnje, pot in življenje.