Home

Integrirana Bio-Logična Znanost

Klinična aplikacija in terapevtska orodja na temeljih 5LB

Predstavitev Integrirane Bio-logične znanosti (SBLI)

Integrirana Bio-logična znanost (SBLI iz italijanščine Scienze Bio-Logiche Integrate) ponuja aplikacijo različnih terapevtskih orodij, ki na podlagi    določenega  čustveno   doživljanja aktivira korespondenčne telesne odzive in tako udeleži  osebo  v svoji celoti. Pri tem uporablja 5 biloških zakonov, ki omogočajo razumevanje vzroka, oceno stanja ter optimizacijo terapevstke intervencije. Na ta način lahko strokovnjak  pomaga osebi, da sama odkrije orodja in svojo lastno  pot  do zdravja.

S terminom Integrirana Bio - Logična znanost želimo predstaviti po eni strani vedo, ki proučuje življenje in po drugi; preko pomišljaja kateremu sledi beseda “Logika” želimo poudariti etimološki pomen grške besede “logos”: izbirati, pripovedovati, naštevati, razmišljati: pove nam, da ravno s pomočjo besede in aktivnosti, ki se pojavi z voljo po akciji, lahko aktiven uporabnik naredi korak proti novi percepciji samega sebe in novi percepciji sveta in sistemov, ki ga sestavljajo.  Z novo percepcijo lahko aktiven uporabnik uporabi nov način delovanja, ki odpre vrata novi paradigmi.

Termin integrirane  predstavlja našo odločitev, da bomo uporabljali različna uporabna  znanja, ki obravnavajo uporabnika na celosten način in ki  znanstveno podpirajo ta nov pristop. Integrirana bio-logična znanost temelji na razumevanju biološkega čuta osebe z uporabo 5 bioloških zakonov, kot orodja za evalvacijo in obravnavo, ki sestoji iz različnih metod, kot je sistemska družinska postavitev, bio-logične strategie, strateška komunikacija, induktivna komunikacija, vizualizacija in introspekcija. Orodja, katerih namen je, da postane aktiven  uporabnik odgovoren za lastno  življenje.  S tem ko aktivni uporabnik  sprejme  odgovornost  do svojega življenja,  prevzame v roke  orodja  za lastno pot  zdravja.

5 bioloških zakonov je verodostojen sistem evalvacije v odnosu med čustveno vsebino, cerebralno aktivacijo in manifestacijo na   telesnih organih.   Ta način evalvacije je zelo natančen, če ga dobro preštudiramo in nam omogoča integracijo vsega medicinskega znanja z uporabo različnih načinov podpore z upoštevanjem posameznikove kompleksnosti in unikatnosti.