Home

Université Jean Monnet

Evropski inštitut, ki koordinira in nadzira izobraževalne ustanove

Université Européenne Jean Monnet

Naša Šola za strokovno usposabljanje 5LB in Integriranih Bio-Logičnih Znanosti je članica Université Européenne Jean Monnet A.i.s.b.l.

Tessera-JM-2017-Ri.PNG

Université Européenne Jean Monnet je eden od inštitutov, ki so habilitirani za izvedbo izobraževalnih tečajev, ki kandidatom, ki so pridobili diplomo ali master prve in druge stopnje, omogoči vpis v Evropski strokovni register pri Ministrstvu za pravosodje v Bruslju kot izvajalce psiholoških disciplin in nekonvencionalnih metod zdravljenja.

Med celotnim študijem na naši šoli, lahko študenti, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo, pristopijo kot člani v Université Européenne Jean Monnet.

Članstvo študentom omogoča ob koncu 3., 4. ali 5.letnika šolanja 5LB končni zagovor diplome pred Evropsko komisijo inštituta Jean Monnet in v primeru pozitivne ocene,se lahko vpišejo v Evropski register psiholoških, nenormiranih strok po zakonu 4/2013 (G.U. n. 22 iz 26/01/2013), v okviru Centre Culturel Européen Jean Monnet A.i.s.b.l.


Navodila za vpis v članstvo Université Européenne Jean Monnet

Ko se je vpisal v poklicno usposabljanje 5LB-SBLI, študent obvesti naše tajništvo segreteria@formazione5lb.eu, da se namerava vpisati na univerzo Jean Monnet. Naše tajništvo bo poslalo obvestilo tajništvu univerze Jean Monnet, ki bo neposredno stopilo v stik s študentom za postopke registracije.

Za registracijo potrebujete:

1. imeti srednješolsko diplomo (maturo)

2. delovati kot izvajalec na področju zdravja

3. biti vpisani v šolo strokovnega šolanja 5LB-SBLI

Opozorilo: Če želite biti usposobljeni za vpis na Univerze Européenne Jean Monnet in potrditi lastno študijsko pot, se mora biti študent najprej vpisan v našo šolo 5LB-SBLI tekom celotnega usposabljanja. Zato se študentje ne morejo neposredno vpisati, če niso bili predhodno najavljeni Jean Monnetu, da so bili vpisani v našem tajništvu!


Diploma na Université Européenne Jean Monnet, Bruxelles

Na podlagi letnika obiskovanja strokovnega izpopolnjevanja 5LB lahko študent zagovarja svojo diplomo in pridobi naslednji naziv:

  • ob koncu 3. letnika usposabljanja: Diplôme kot "svetovalec iz področja 5LB"
  • ob koncu 4. letnika usposabljanja: Master 1er niveau kot "strokovnjak iz področja 5LB"
  • ob koncu 5. letnika usposabljanja: Master 2ème niveau kot "profesor iz področja5LB"