Home

Naši predavatelji

Predavatelji, ki aktivno delujejo v Strokovnem izobraževanju

Aktivni Predavatelji v 2018

Prof. Mark Ulrich Pfister

Predsednik Mednarodne šole za strokovno usposabljanje 5LB-SBLI Italia & International. Docent in didaktični vodja.
Raziskovalec, učitelj in svetovalec iz področja 5LB in Integrirane bio- logične znanosti
Profesor na  Université Européenne Jean Monnet.

Marco_Pfister_Docente.jpeg

Rojen v Torontu 1956. Dosegel sem  strokovno  zrelost  in od 1982  delujem kot terapevt in svetovalec iz področja skrbi za zdravje. V letu 1989 sem prišel v stik s 5. biološkimi zakoni, ki jih je odkril dr. Hamer. Najprej sem obiskoval seminarje v Franciji; od l. 1993 pa sem se izobraževal neposredno pri dr.Hamerju.   Pričel sem  sodelovati z njim pri širjenju  njegovih odkritij tako, da sem prevedel njegova pomembnejša dela i italianski jezik.

Od leta 1998 ponujam strokovne seminarje v Ticinu. V Italiji pričnem z osveščanjem prizadetih oseb z zagotavljanjem znanja iz področja 5.bioloških zakonov  ter organiziranju mreže zdravnikov, z namenom podpore njihovih pazientov z natančnim poznavanjem tega novega medicinskega znanja.  Od 2003 do 2012 se v vlogi predsednika Društva A.L.B.A. trudi za priznaje 5LB v znanstveni srenji in aplikacijo v javnih zdravstvenih zavodih. Od leta 2012 sodeluje kot ustanovni član društva Salute Attiva Onlus.  Leta 2013 pridobim naziv “Master 2 ème niveau”, kot "Professeur en 5 Lois Biologiques" na Université Européenne Jean Monnet AISBL v Bruxellesu in sem vpisan v Evropskem registru nekonvencionalnih metod zdravljenja. Leta 2014 ustanovim skupaj z ostalimi člani Formazione 5LB in Formazione 5LB international in se trudim za realizacijo izobraževalnih programov na področju 5LB. Od 2017 je promotor akademskega izobraževalnega programa  Integrirane Bio-Logične znanosti tudi na univerzitetnem nivoju.

Prof. Natale Petti

Podpredsednik, predavatelj in vodja izobraževanja šole za poklicno usposabljanje 5LB-SBLI v Italiji in Sloveniji.
Psiholog, naturopat, docent in svetovalec iz področja  5LB  in integrirane bio-logične znanosti.
Direktor Šole za naturopatijo ARON in didaktični direktor Šole za Evolutivno Naturopatijo v Novi Gorici.

Profesor na Université Européenne Jean Monnet.

Portrait

Rodil sem se leta 1967 v Lancianu. Diplomiral na področju klinične in zdravstvene psihologije na Univerzi v Chietiju; Magistriral v kognitivno-vedenjski terapiji na področju DCA (motnje prehranjevanja, anoreksija - bulimija - huda debelost); Magister iz klinične nevropsihologije in fiziologije vedenja; ISEF diploma  na Univerzi v Urbinu; Doctorat en Naturopathie (Université Européenne Jean Monnet AISBL v Bruslju); Diploma iz naturopatije  na UIM (Mednarodna univerza za naravno medicino - Milano).

Leta 2011 sem registriral metodo BioPsihoQvantistike  in objavil   knjigo "Uvod v BioPsihoQvantistiko” , odgovoren za projekt “Jermogli” (Kalčki) - projekt raziskav in usposabljanja.  Direktor akademije ARON -  akademije holističnih filozofij. Didaktični direktor šol za Evolutivno Naturopatijo v   Bariju , Bisceglie in v  Novi Gorici, podpredsednik C.S.D.O. in odgovoren   za strokovno usposabljanje za naturopatov. Podpredsednik združenja "Pravica do  zdravja", združenje za zaščito terapevta in bolnikovih pravic. Didaktični vodja organizacije “Salute  Attiva Onlus”. Vodja usposabljanja za šolo 5LB Italia.  Od leta 2015 sem predsednik znanstvenega odbora Univerze Européenne Jean Monnet Bruxelles-Belgija. Nadaljevam usposabljanje na šoli 5LB Italia in leta 2015 sem pridobil "Potrdilo o osnovnem znanju o 5LB".

Nicolas Barro

Predavatelj in izobraževalni sodelavec šole za poklicno usposabljanje 5LB-SBLI v Nemčiji, Avstriji in Asia.
Webmaster, svetovalec  5LB in Integrirane bio-logične znanosti.

Nicolas-Barro-foto-portrait.jpg

Rojen leta Illertissen (Nemčija) leta 1981. Trenutno nadaljuje študijske in pedagoške dejavnosti; se posveča  predavanju na šoli 5LB Italija in v letu  2015 pridobi  "potrdilo o osnovnem znanju o 5LB".

Če iščete obljube o odrešenju ali zgodbah o zaroti, ste na napačnem mestu, če iščete priložnost, da na objektiven način poznate 5 bioloških zakonov ali poglobite svoje znanje za strokovno uporabo , potem ste na pravem mestu.

V Nemčiji, Avstriji in Aziji  že več kot 10 let promovira in izobražuje iz področja  5LB. Izrecno se oddaljuje od političnih in ideoloških idej, ki jih je Dr. Hamer združil z znanstvenimi spoznanji 5LB. "Preveril sem te izjave in videl sem, da so ponaredki že več kot deset let". 


Dott.ssa Monique Charbonnier

Predavateljica in sodeluje pri didaktičnih programmi v Formazione Professionale  5LB-SBLI P v Italiji.
Raziskovalec, klinični psiholog, psihoterapevt, svetovalec  5LB in integrirane bio-logične znanosti.

foto

Rojena 1975 rodila v Aosti, leta 1997 je diplomirala iz Klinične psihologije v Padovi. Doktorirala je v procesih razvoja in socializacijskih procesov, delala prva dve leti na univerzi v Padovi in doktorirala  na Univerzi v Edmontonu v državi Alberta (Kanada).

Ko so se vrnila v Italijo, me je želja spoznati  psihologijo na globi ravneh pripeljala v mesto Torino, kjer sem specializirala psihoanalitično psihoterapijo. Pričnem delati v zasebni ambulanti  v Aosti kot psihoterapevta. 

Leto 2014  nadaljujem študij o resursih  in potencialih človeškega bitja, toda tokrat s pogledom na biologijo našega telesa, ki raziskuje fascinantno vez med čustvi in telesom.

Moja želja po spoznavanju   kaj je  čustveni izvor naših simptomov, bolezni in našega vedenja me vodi k poglobitvi čudovitega dialoga med našo biologijo in podzavestjo. Tako začnem z izobraževanjem  na 5LB in poglobljenjem iz področja  integriranih bio-logičnih znanosti in v letu 2015 pridobim  "certifikat  o osnovnem znanju 5LB".

Leta 2017 pridobim Master of Clinical Hypnosis in tako pridobim izjemno terapevtsko orodje, ki nam omogoča odpreti kanal vizualnega spomina in domišljije.

Danes posvečam del svojega časa poklicu psihoterapevta ipredavanju na seminarjih, to je področje katerega želim poglabljati z namenom najti človeško razsežnost, ki je zame  je bistvenega pomena.

Samo Lutman

Predavatelj in strokovni sodelovec Strokovnega izobraževalnega programa 5LB-SBLI v Sloveniji.
Fizioterapevt, naturopat, counsellor, svetovalec iz področja 5LB.

Diplomiral sem na Univerzi v Ljubljani, na Visoki šoli za zdravstvo – smer fizioterapija v letu 1997. Profesionalno pot prione v javnem zdravstvu, kjer sem se posvečal pretežno fizičnemu nivoju obravnave bolnikov. Delal sem v Slošni bolnici Franc Derganc a Šempeter in v prvi javni športni ambulanti na goriškem. V tem začetnem obdoju moje poti sem sodeloval z raznimi športnimi klubi in s slovensko alpsko smučarsko reprezentanco. V letu 1999 sem pridobil diplomo iz manualne ortopedske medicine Cyriax.

Sčasoma sta me je radovednost in potrebe v klinični praksi pripeljale do nekonvencionalnih metod zdravljenja, ki sem jih učinkovito vpletel v moje delo. Spoznal sem kranio sakralno terapijo na Akademiji v Trstu, kjer sem diplomiral 2006 in deloval kot asistent. V letu 2007 ustanovim Akademijo za kranio sakralno terapijo v Sloveniji.

Z namenom izboljšave dialoga s klienti se vpišem v šolo za counselling v Vidmu, kjer diplomi ram v letu 2013. V istem letu sodelujem kot ustanovni partner Šole za Evolutivno Naturopatijo v Novi Gorici.

Nadaljnje raziskovanje holističnih ved me pripelje do spoznavanja naturopatije in leta 2017 dobim naziv Master 1. Novoja iz področja psihosomatske naturopatije na Unverzi Jean Monnet v Bruslju.

Čezmejno sodelovanje mi omogoči stik s priznanimi strokovnjaki iz področja 5 bioloških zakonov in od tam naprej se moje delo terapevta in predavatelja drastično spremeni in leta 2017 pridobim certifikat osnovnega znanja 5LB preko Scuola professionale 5LB Italija in nadaljujem izobraževanje v 2. in 3. letniku.

Trenutno delam v zasebni ambualnti za fizioterapijo in celostno zdravljenje in poučujem kranio sakralno terapijo ter celostne telesne metode v združenju šol za Evolutivno Naturopatijo v Novi Gorici, Bariju in Civittanovi . Znanje 5LB in telesnih metod mi omogoča sodelovanje s šolo za psihodinamsko psihoterapijo na Inštitutu Sigmund Freud v Ljubljani.

Dott. Alejandro Damián Gatti

Predavatelj in strokovni  sodelavec  Šole za poklicno usposabljanje 5LB-SBLI v Argentini in Latinski Ameriki.
Psiholog, avtor, svetovalec 5LB in Integrirane Bio-Logične Znanosti.

Rojen v Tandilu (Argentina) leta 1976, kjer trenutno prebiva. Avtor knjig "Vaš notranji mojster", objavljene leta 2012; "Ozaveščanje  resničnosti", objavljene leta 2013, in "Ujetniki imiginacije", objavljene leta 2015.

Leta 2013 je diplomiral na področju transpersonalne psihologije na Ameriški univerzi za alternativno medicino. Multimedijski kolumnist, ponuja tečaje usposabljanja in aktivno sodeluje v družbenih aktivnostih, katerih cilj je izboljšati kakovost življenja ljudi.

Deluje tudi kot terapevt in učitelj 5LB. Leta 2016 je pridobil certifikat  "osnovnega  znanja 5LB" in sodeluje s šolo 5LB-SBLI pri spodbujanju usposabljanja v Argentini in Latinski Ameriki.​​