Home
Banner

Strokovno izobraževanje 5 Bbiloških Zakonov in Integrirane Bio-Logične Znanosti v slovenskem jeziku

Nujno znanje za samostojno ravnanje z lastnim zdravjem
Posvečeno tistim, ki so pripravljeni razmišljati z lastno glavo in poslušati svoje srce

Ena edinstvena medicina

Integrirana Bio-Logična Znanost ponuja aplikacijo različnih terapevstkih orodij, ki na podlagi natačnega ujemanja biološko –kognitivno –čustvenega doživljanja celotnega bitja posameznika in uporabo 5-ih Bioloških Zakonov (5LB), orodja za oceno stanja, omogočajo strokovnjakom optimizirati terapevtske intervencije. Z upoštevanjem znanja o vzročnosti jim pomagajo podpirati svoje varovance pri odkrivanju orodij do lastnega dobrega počutja in zdravja.

Integrirana vizija

V našem Strokovnem izobraževanju upoštevamo človeški organizem v celoti in v njegovih temeljnih interakcijah z ambientom v najširšem pomenu besede. Študija vpliva čustev, določanje vpletenih korespondenčnih možganskih regij in povezava z njihovo aktivacijo, torej natančnim fiziološkim in vedenjskim odzivom, daje znanstveno bazo za integriran pogled, ki temelji na znanstvenem opazovanju biologije in velja tako za medicino kot psihologijo.

Izobraževalni program

Izobraževalni program SBLI je namenjen tako strokovnjakom, ki delujejo na področju zdravja in si želijo biti bolj učinkoviti pri svojem delu, kot tudi posameznim uporabnikom medicine, ki želijo postati “aktivni” pri upravljanju z lastnim zdravjem. Naš namen je spodbuditi razvoj strokovnjakov iz področja zdravja, ki bi lahko s svojimi varovanci vzpostavili globlji in celovitejši odnos, ki upošteva tudi biološke reakcije v odvisnosti od čustvenega doživljanja osebe.

Video


TV-Channel-Tirana

TV intervju - Uvod v 5LB (v italijanščini)

Nuovi orizzonti

Komunikacija in svoboda izbire zdravljenja (v italijanščini)

Kateri virusi?

Dr. Stefan Lanka: Kaj je znanstveno? Kateri virusi? (v nemščini, podnapisi v italijanščini)

News


Prihajajoči dogodki